• health news

    การกลายพันธุ์ที่ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์

    ฤดูกาลตามฤดูกาลจะคร่าชีวิตคนเป็นพัน ๆ คนเป็นหมื่นคนในแต่ละปีดังนั้นเราจะได้ประโยชน์ทันทีในการระบาดใหญ่เกือบจะไม่มีใครมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติดังนั้นผู้เสียชีวิตอาจสูงอย่างมีนัยสำคัญหากเราไม่ปรับปรุงการครอบคลุมของวัคซีน ในการระบาดใหญ่ไวรัสไข้หวัดใหญ่แสดงให้เห็นถึงการกลายพันธุ์ที่ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์อาจไม่เคยมีโอกาสสร้างความต้านทานมาก่อน

    Comments Off on การกลายพันธุ์ที่ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์