• health news

    เชิญ ปชช. นำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้า

    จ.สมุทรปราการ ขอให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมารับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการ ขอความร่วมมือเจ้าของรีบนำสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงลูกด้วยนม อาทิ สุนัขและแมว ไปฉีดวัคซีนตามจุดที่ อปท.ในพื้นที่กำหนด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรง ไม่มียารักษา เมื่อมีอาการป่วยแล้ว จะเสียชีวิตทุกราย

    Comments Off on เชิญ ปชช. นำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้า