• news

  คอนโดหัวหิน : เลือกซื้อคอนโดแบบมนุษย์เงินเดือน ไว้อยู่เอง ลงทุนได้

  คอนโดหัวหิน : เลือกซื้อคอนโดแบบมนุษย์เงินเดือน ไว้อยู่เอง ลงทุนได้ มนุษย์เงินเดือนแรกเริ่มที่อยู่ในช่วงวัยไม่เกิน 35 หรือกลุ่ม First Jobber เป็นวัยที่เหมาะกับการลงทุน สร้างความมั่นคง เพื่ออนาคต และเชื่อว่าการซื้อคอนโดเป็นของตัวเองคือหนึ่งในความคิดของมนุษย์เงินเดือนในปัจจุบันนี้

  Comments Off on คอนโดหัวหิน : เลือกซื้อคอนโดแบบมนุษย์เงินเดือน ไว้อยู่เอง ลงทุนได้
 • news

  งบกลาโหมสหรัฐเพิ่มขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2553

  สถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์มเผยว่า ปีที่แล้วงบกลาโหมของสหรัฐเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2553 สะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ เช่นเดียวกับงบกลาโหมทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกัน

  Comments Off on งบกลาโหมสหรัฐเพิ่มขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2553
 • news

  ติดตั้ง ฉนวนกันเสียงห้อง GENERATOR

  ติดตั้ง ฉนวนกันเสียงห้อง GENERATOR จุดประสงค์การใช้งาน เป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีที่กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับ เพื่อให้หน่วยงานมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นเครื่องกลที่สามารถเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยการหมุนของขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก หรือการหมุนสนามแม่เหล็กตัดขดลวด ลักษณะทั่วไปของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ชนิด คือ – เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternator) – เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง. ติดตั้ง ฉนวนกันเสียงห้อง GENERATOR จุดประสงค์การใช้งาน เป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีที่กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับ เพื่อให้หน่วยงานมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นเครื่องกลที่สามารถเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยการหมุนของขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก หรือการหมุนสนามแม่เหล็กตัดขดลวด ลักษณะทั่วไปของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ชนิด คือ – เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternator) – เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (Dynamo) ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับประกอบด้วยส่วนใหญ่ ๆ 2 ส่วน คือ 1. เครื่องต้นกำลัง เป็นส่วนที่ผลิตพลังงานกลขึ้นมา เพื่อหมุนเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่น – กังหันน้ำ ได้แก่ เขื่อนต่าง ๆ – กังหันไอน้ำ ได้แก่ การนำเอาน้ำมาทำให้เกิดความร้อนแล้วนำเอาไอน้ำไปใช้งาน – กังหันแก๊ส มีแบบใช้น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ส่วนใหญ่ใช้น้ำมันดีเซลเพราะราคาถูก 2. Generator เป็นตัวผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยหลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กมีหลายแบบดังนี้ 2.2.1 แบบทุ่นหมุน Revolving Armature Type (Ra Type) แบบนี้ใช้วิธีหมุนขดลวดทองแดงที่พันอยู่บนแกนเพลาหมุนตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็กที่อยู่บนเปลือก ทำให้เกิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นที่ปลายขดลวดทองแดง นำเอาแรงดันไฟฟ้านี้ไปใช้งานโดยผ่าน Slip Ring (วงแหวนทองเหลือง) และแปรงถ่าน ขั้วแมเ่หล็กที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำนี้ ไมไ่ ด้เป็นแม่เหล็กถาวรหรือแม่เหล็กธรรมชาติที่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กคงที่ แต่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงป้อนผ่านขดลวดทองแดงที่พันรอบแกนเหล็กอ่อน เพื่อทำให้เกิดแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น ปริมาณของไฟฟ้ากระแสตรงนี้จึงสามารถควบคุมปริมาณแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ โดยการเพิ่มหรือลดปริมาณของไฟฟ้ากระแสตรง 2.2.2 แบบขั้นแม่เหล็กหมุน Revolving Field Type (Rf Type) แบบนี้ใช้วิธีหมุนขั้วแม่เหล็กที่อยู่บนเพลา ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดทองแดงที่พันติดอยู่บนเปลือก ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าบนปลายขดลวดทองแดง แบบนี้ไม่ต้องมี Slip Ring และแปรงถ่าน เพื่อนำแรงดันไฟฟ้าไปใช้งาน แต่มีแปรงถ่านและ Slip Ring ต่อกับขดลวดทองแดง…

  Comments Off on ติดตั้ง ฉนวนกันเสียงห้อง GENERATOR
 • news

  ผู้หญิงสองคนเสียชีวิตขณะว่ายน้ำในทะเล

  ผู้หญิงสองคนเสียชีวิตหลังจากมีปัญหาขณะว่ายน้ำในทะเลที่หาดอเบอร์ดีนในช่วงเช้าตรู่ ตำรวจกล่าวว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออายุ 22 และ 36 ปีเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมือง ผู้หญิงยังไม่ได้รับการตั้งชื่อ บริการฉุกเฉินถูกเรียกตัวไปที่หาด Esplanade เวลาประมาณ 00:45 หลังจากมีรายงานของคนสองคนในน้ำ ผู้หญิงถูกดึงจากทะเลและพาไปโรงพยาบาลอเบอร์ดีน

  Comments Off on ผู้หญิงสองคนเสียชีวิตขณะว่ายน้ำในทะเล
 • news

  ทรัมป์ถอนตัวสหรัฐอเมริกาจากสนธิสัญญานิวเคลียร์

  ประธานาธิบดีสหรัฐฯโดนัลด์ทรัมป์ได้มอบหมายให้หน่วยรักษาความปลอดภัยปฏิวัติอิหร่านชั้นนำของอิหร่านเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศ นี่เป็นครั้งแรกที่สหรัฐฯระบุว่ากองทัพของประเทศอื่นเป็นองค์กรก่อการร้าย อิหร่านตอบโต้ด้วยการประกาศให้กองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลางเป็นองค์กรก่อการร้าย ความตึงเครียดในกรุงวอชิงตัน – เตหะรานได้เพิ่มขึ้น

  Comments Off on ทรัมป์ถอนตัวสหรัฐอเมริกาจากสนธิสัญญานิวเคลียร์
 • news

  ผู้ถือหุ้นกำลังกดดันสายการบินอย่างหนักในเรื่องค่าใช้จ่าย

  หัวหน้าคณะกรรมการความปลอดภัยการบินของสหราชอาณาจักรกล่าวว่าสายการบินและผู้ผลิตเครื่องบินกำลังฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้อยู่ในระดับต่ำสุดที่แน่นอนภายใต้ความกดดันเพื่อรักษาต้นทุนให้ต่ำหัวหน้ากลุ่มการค้ากล่าวว่าอุตสาหกรรมมีความปรารถนาน้อยในการให้การฝึกอบรม การฝึกอบรมนักบินกำลังมุ่งเน้นหลังจากเที่ยวบินของสายการบินเอธิโอเปียโบอิ้ง 737- แม็กซ์สายการบิน 302 ชนกัน

  Comments Off on ผู้ถือหุ้นกำลังกดดันสายการบินอย่างหนักในเรื่องค่าใช้จ่าย
 • news

  อัตราการขยายตัวของจีดีพีหดตัว

  การคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญว่า Brexit จะมีผลกระทบ จำกัด ต่อเศรษฐกิจไทยโดยกล่าวว่าผู้แพ้ที่ใหญ่ที่สุดคือสหราชอาณาจักร ร่างกฎหมายของอังกฤษปฏิเสธข้อเสนอของ Brexit ที่ 391 ถึง 242 โหวตในสภา ตัวเลือก Brexit ที่ไม่มีข้อตกลงซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อตกลงใด ๆ ถูกปฏิเสธโดยคอมมอนส์

  Comments Off on อัตราการขยายตัวของจีดีพีหดตัว
 • news

  ตำรวจกำลังสืบสวนข้อร้องเรียนจากสโมสรฟุตบอล

  ตำรวจกำลังสืบสวนข้อร้องเรียนจากสโมสรฟุตบอลคาร์ดิฟฟ์ซิตี้หลังจากที่เอมิเลียโนซาล่ากองหน้าชาวอาร์เจนติน่าได้รับการยืนยันแล้ว มันดังต่อไปนี้การเรียกร้องในหนังสือพิมพ์วันอาทิตย์ว่าสโมสรได้กล่าวหาอดีตตัวแทนกีฬาวิลลี่แมคเคย์ของการคุกคามเจ้าหน้าที่คาร์ดิฟ มาร์คลูกชายของนายแมคเคย์เป็นตัวแทนการแสดงของน็องต์ในการจัดการสำหรับนักฟุตบอลที่เสียชีวิต

  Comments Off on ตำรวจกำลังสืบสวนข้อร้องเรียนจากสโมสรฟุตบอล
 • news

  ‘How to Train Your Dragon’ เต้น ‘A Madea Funeral’ ที่บ็อกซ์ออฟฟิศ

  “วิธีการฝึกมังกรของคุณ: โลกที่ซ่อนอยู่” ทำรายได้ทะลุ บ็อกซ์ออฟฟิศ อเมริกาเหนือเป็นสัปดาห์ที่สอง แต่ท้ายสุดก็คือภาคสุดท้ายของ Tyler Perry ของแฟรนไชส์ ​​”Madea” ขับเคลื่อนโดยผู้ชมส่วนใหญ่หญิง “งานศพครอบครัว Madea” มีการเปิดตัวที่ดีกว่าที่คาดไว้

  Comments Off on ‘How to Train Your Dragon’ เต้น ‘A Madea Funeral’ ที่บ็อกซ์ออฟฟิศ
 • news

  Pete Davidson และ Kate Beckinsale แสดง PDA ที่สำคัญในเกม Rangers

  ฮอคกี้ทำให้ทุกคนใกล้ชิดกันมากขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เคทเบ็คคินเซล และ พีทเดวิดสัน ถ่ายภาพขณะที่พวกเขามุ่งหน้าไปยังเมดิสันสแควร์การ์เด้นที่นิวยอร์กแรนเจอรส์เผชิญหน้ากับเมืองหลวงวอชิงตัน

  Comments Off on Pete Davidson และ Kate Beckinsale แสดง PDA ที่สำคัญในเกม Rangers